Downloads

Op deze pagina tref je relevante informatie en achtergronden aan over de sector. De volgende publicaties zijn beschikbaar:

Beleidsnotitie voor gemeenten


Gemeenten krijgen steeds vaker verzoeken voor het starten van een B&B-activiteit binnen een woonfunctie. In de markt (vraag naar laagdrempelig verblijfsrecreatief aanbod versus aanbod van potentiële bed & breakfast-eigenaren) bestaat behoefte aan betere planologische medewerking van gemeenten aan verbredingsactiviteiten als bed & breakfast. Daarnaast is er met de komst van nieuwe wet- en regelgeving (Wro en Wabo) veel veranderd voor bed & breakfasts. Reden voor het Platform Bed & Breakfast Nederland om de bestaande beleidsnotitie te herschrijven. Wij hopen een handreiking te kunnen bieden aan gemeenten door kaders aan te geven waarbinnen de voorgenoemde bedrijvigheid kan worden toegelaten binnen een woonfunctie, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het toeristisch product.

download de beleidsnotitie in pdf formaat

Checklist wet- en regelgeving


De checklist wet- en regelgeving biedt richtlijnen aan B&B-eigenaar en gemeente om te bepalen aan welke voorwaarden moet worden voldaan bij het starten van een bed & breakfast. Het doel van de checklist is de communicatie tussen B&B-eigenaar en gemeente te vereenvoudigen. De checklist is een opsomming van wet- en regelgeving waar een B&B mee te maken kan krijgen.

download de checklist in pdf formaat

Brancheprofiel


Profiel van de bed & breakfast-sector in Nederland (2010) door Van Spronsen en Partners. Lees over brancheontwikkelingen, trends en de toekomstvisie van de bed & breakfast-branche in Nederland.

download het brancheprofiel in pdf formaat


Model bezwaarschrift Bedrijfschap Horeca en Catering


Heb je een brief ontvangen over registratie bij het Bedrijfschap Horeca en Catering en deelname aan de Nederlandse Hotelclassificatie? En wil je bezwaar aantekenen tegen deze registraties en de daarbij behorende heffingen?
Dan kun je hier een model bezwaarschrift downloaden, inclusief gebruiksaanwijzing en de regels voor bezwaar en beroep.


Handelsregisterwet


Alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland zijn verplicht om zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Maar wanneer is je bed & breakfast nu een onderneming? Waar de grens ligt, wordt bepaald door de 'Beleidsregel ondernemingsbegrip in handelsregister'. Deze beleidsregel geeft nadere invulling aan het begrip 'onderneming' in de Handelsregisterwet en sluit daarbij nauw aan bij de criteria voor de omzetbelasting. De Kamer van Koophandel hanteert de beleidsregel om te bepalen of er sprake is van serieus ondernemerschap en of u dus inschrijfplichtig bent. Om dit te kunnen beoordelen, kijkt de KvK onder meer naar hoe je je B&B presenteert. Is er sprake van een handelsnaam, wordt er geadverteerd, is er een website?

Daarnaast moet je B&B van 'voldoende omvang' zijn. Daarbij gaat het met name om de omzet die je per jaar behaalt uit je bed & breakfast. Per onderneming wordt gekeken of de jaaromzet groot genoeg is om te kunnen spreken van 'voldoende omvang' en dus van serieus ondernemerschap. Hier bestaat geen norm voor. Wil je toch graag een richtlijn, denk dan voor een bed & breakfast-onderneming aan een jaaromzet van circa 10.000,- euro. Nogmaals: dit is geen norm! De beslissing van de KvK is van diverse factoren afhankelijk en kan voor ieder bed & breakfast anders uitvallen. Is er in het geval van jouw bed & breakfast sprake van serieus ondernemerschap, dan is het je eigen verantwoordelijkheid om je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Pas als je gaat inschrijven, controleert de KvK of je B&B een bedrijf is volgens de criteria van de beleidsregel. De KvK heeft geen pro-actieve rol met betrekking tot de inschrijfplicht van ondernemingen. De KvK zal je dus geen aanmeldingsbrief sturen of aan de bel trekken wanneer je je B&B niet hebt ingeschreven. Als je twijfelt of jouw bed & breakfast moet worden ingeschreven, neem dan contact op met de KvK bij jou in de buurt.

download de Beleidsregel Handelsregister in pdf formaat


nl downloads nl 0